Billede fra Amaronesmagning d. 16/9-2008

Hvem? Værløse VinVenner er en forening (cvr-nr.: 37185337) af 62 vininteresserede og glade mennesker, der blev stiftet i Værløse efteråret 1994 af Michael Støvelbæk. Foreningen ledes i dag af Alice Rudkjær sammen med resten af bestyrelsen. Du kan melde dig ind i foreningen ved at sende en mail herom til kassereren.

Billede fra Amaronesmagning d. 16/9-2008

Hvad? Foreningens aktiviteter består primært i at afholde ca. 8 vinsmagninger om året, holde medlemmerne orienteret om andre eksterne smagninger og indhente gode vintilbud.

Billede fra Amaronesmagning d. 16/9-2008

Hvorledes? Der stilles ingen krav til medlemmernes vinkundskaber. Foreningens primære formål er at give medlemmerne nogle gode vinoplevelser, kombineret med faglig viden, og hele tiden sikre, at hyggen og det sociale fællesskab holdes højt.

Billede fra Amaronesmagningen d. 16/9-2008

Hvormeget? Foreningen er selvfinansierende gennem et medlemskontingent på 1150 kr. for sæsonen 2023/2024. Herudover forventes det, at vi alle deltager i de praktiske opgaver, som hver vinsmagning afstedkommer. Det kan være enten, at komme ca. en ½ time før, og hjælpe med opsætning af borde/stole, borddækning og anretning af brød og pålæg, eller blive ca. en ½ time efter, og hjælpe med oprydning, opvask mm. Sådan at vi fortsat har en velfungerende forening, hvor vi hjælper hinanden.
Endelig kan medlemmer købe et sæsonsklippekort til 3 ordinære arrangementer for deres gæster for 660 kr.

billede af Michael Støvelbæk

For alle arrangementer gælder, at:

Se endvidere seneste:

    Vedtægter

    Generalforsamlingsreferat

    Regnskab

    Historien om VVV

    Velkomstfolder