Sæson: 2023/2024
    Ordinær generalforsamling: d. 25-09-2023   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  1150
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitt:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Bestyrelsesmedlem:  Alan Willumsen
    Suppleant:  Stig Kjeldsen
    Suppleant:  Carit Wain
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2022/2023
    Ordinær generalforsamling: d. 22-09-2022   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  1050
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitten:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Lokale- og materielansvarlig:  Alan Willumsen
    Suppleant:  Stig Kjeldsen
    Suppleant:  Carit Wain
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2021/2022
    Ordinær generalforsamling: d. 20-09-2021   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  1050
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitten:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Lokale- og materielansvarlig:  Alan Willumsen
    Suppleant:  Stig Kjeldsen
    Suppleant:  Carit Wain
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2020/2021
    Ordinær generalforsamling: d. 21-09-2020   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  1050
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitten:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Lokale- og materielansvarlig:  Alan Willumsen
    Suppleant:  Stig Kjeldsen
    Suppleant:  Carit Wain
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2019/2020
    Ordinær generalforsamling: d. 26-09-2019   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  1050
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitten:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Lokale- og materielansvarlig:  Alan Willumsen
    Suppleant:  Inge Nielsen
    Suppleant:  Stig Kjeldsen
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2018/2019
    Ordinær generalforsamling: d. 27-08-2018   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  950
    Formand og PR-ansvarlig samt brugerrep. i Satellitten:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Janus Hertz
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Forplejningsansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Lokale- og materielansvarlig:  Jesper Perge
    Suppleant:  Bodil Ernebjerg
    Suppleant:  Ida Kuhlmann
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2017/2018
    Ordinær generalforsamling: d. 18-09-2017   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  950
    Formand og PR-ansvarlig:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Henning Nielsen
    Kasserer og Web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og lokaleansvarlig:  Jesper Perge
    Forplejnings- og materielansvarlig:  Thomas Carentius Larsen
    Suppleant:  Bodil Ernebjerg
    Suppleant:  Inge Nielsen
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Charlotte Bundgaard
    

Sæson: 2016/2017
    Ordinær generalforsamling: d. 16-08-2016   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  950
    Formand og PR-ansvarlig:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Henning Nielsen
    Kasserer og Webmaster:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Lokaleansvarlig:  Inge Nielsen
    Materiel- og Forplejningsansvarlig:  Vagn Westergaard
    Suppleant:  Jacob Petersen
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Annie Graabirk
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2015/2016
    Ordinær generalforsamling: d. 22-09-2015   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand og PR-ansvarlig:  Alice Rudkjær
    Næstformand og VinNyt-redaktør:  Henning Nielsen
    Kasserer og Webmaster:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Lokale-ansvarlig:  Jacob Petersen
    Materiel- og Forplejningsansvarlig:  Vagn Westergaard
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2014/2015
    Ordinær generalforsamling: d. 23-09-2014   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand:  Marlene Strøyer
    Næstformand og Forplejnings-ansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og Web-, PR- samt VinNyt-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Lokale-ansvarlig:  Carsten Olin
    Materiel-ansvarlig:  Karin Magnussen
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2013/2014
    Ordinær generalforsamling: d. 19-09-2013   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand og PR-ansvarlig:  Marlene Strøyer
    Næstformand og forplejnings-ansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og Hjemmeside- samt VinNyt-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og lokale-ansvarlig:  Carsten Olin
    Materiel-ansvarlig:  Karin Magnussen
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2012/2013
    Ordinær generalforsamling: d. 20-09-2012   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand:  Marlene Strøyer
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og web-master samt VinNytredaktør:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær:  Marlene Strøyer
    Materiel- og lokaleansvarlig:  Carsten Olin
    PR-ansvarlig:  Birgitte La Cour
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2011/2012
    Ordinær generalforsamling: d. 24-08-2011   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand:  Niels Nehrkorn
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og PR-ansvarlig:  Marlene Strøyer
    Materiel- og lokaleansvarlig:  Carsten Olin
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2010/2011
    Ordinær generalforsamling: d. 25-08-2010   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  850
    Formand:  Niels Nehrkorn
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og web-master:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og PR-ansvarlig:  Marlene Strøyer
    Lokale- og materielansvarlig:  Carsten Olin
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2009/2010
    Ordinær generalforsamling: d. 25-08-2009   
       - Referat      - Extraordinært referat 1
       - Regnskab
    Ekstraordinær generalforsamling d. 15-09-2009
    Kontingent:  850
    Formand:  Niels Nehrkorn
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Henning Nielsen
    Kasserer og webmaster:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og PR-ansvarlig:  Marlene Strøyer
    Lokale- og materielansvarlig:  Carsten Olin
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    

Sæson: 2008/2009
    Ordinær generalforsamling: d. 25-08-2008   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  775
    Formand:  Niels Nehrkorn
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Finn Bronée
    Kasserer og webmaster og PR-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær og Lokale-, skabs- og nøgleansvarlig:  Carsten Olin
    Matrielansvarlig:  Henning Nielsen
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen

Sæson: 2007/2008
    Ordinær generalforsamling: d. 11-09-2007   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  700
    Formand:  Niels Nehrkorn
    Næstformand:  Finn Bronée
    Kasserer:  Jens R. Rasmussen
    Sekretær:  Steen Johannesson
    Bestyrelsesmedlem:  Carsten Olin
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen

Sæson: 2006/2007
    Ordinær generalforsamling: d. 06-09-2006   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  600
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Finn Bronée
    Kasserer:  Michael Støvelbæk
    Sekretær og nøgleansvarlig:  Steen Johannesson
    Bestyrelsesmedlem:  Niels Nehrkorn
    PR-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Suppleant:  Christian Zilstorff
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    Fra nu af indbefatter kontingentet også deltagerbetaling.

Sæson: 2005/2006
    Ordinær generalforsamling: d. 05-10-2005   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Finn Bronée
    Kasserer:  Jens Erik Andreasen
    Sekretær:  Steen Johannesson
    Bestyrelsesmedlem:  Jens R. Rasmussen
    Suppleant:  Kenneth Thostrup
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  Asger Nielsen
    Årsbetaling 550 kr. som alt. til deltagerbetaling. Kontingent nye medl. 150 kr. første år

Sæson: 2004/2005
    Ordinær generalforsamling: d. 15-09-2004   
       - Regnskab
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Finn Bronée
    Kasserer:  Jens Erik Andreasen
    Bestyrelsesmedlem:  Steen Johannesson
    Bestyrelsesmedlem:  Jens R. Rasmussen
    Suppleant:  Kenneth Thostrup
    Suppleant:  Inge-Lise Valdal
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  
    Årsbetaling 500 kr. som alt. til deltagerbetaling. Kontingent nye medl. 150 kr. første år.

Sæson: 2003/2004
    Ordinær generalforsamling: d. 15-09-2003   
       - Regnskab
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Finn Bronée
    Kasserer og arrangementstilmeldinsgansvarlig:  Gert Kjøller
    Lokale- og materielansvarlig:  Jens Erik Andreasen
    PR-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Revisor:  Anne Johannesson
    Revisorsuppleant:  
    Årskontingent 600 kr. som alternativ til deltagerbetaling. Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 2002/2003
    Ordinær generalforsamling: d. 24-09-2002   
       - Regnskab
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand og forplejningsansvarlig:  Finn Bronée
    Kasserer og arrangementstilmeldinsgansvarlig:  Gert Kjøller
    Lokale- og materielansvarlig:  Jens Erik Andreasen
    PR-ansvarlig:  Jens R. Rasmussen
    Revisor:  Per Rasmussen
    Revisorsuppleant:  
    Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 2001/2002
    Ordinær generalforsamling: d. 20-09-2001   
       - Regnskab
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Finn Bronée
    Kasserer:  Gert Kjøller
    Bestyrelsesmedlem:  Jens Erik Andreasen
    Bestyrelsesmedlem:  Jens R. Rasmussen
    Suppleant:  Niels Lund
    Revisor:  Per Rasmussen
    Revisorsuppleant:  Per Larsen
    Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 2000/2001
    Ordinær generalforsamling: d. 19-09-2000   
       - Regnskab
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Gert Kjøller
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Bestyrelsesmedlem:  Jens R. Rasmussen
    Revisor:  Per Rasmussen
    Revisorsuppleant:  
    Sekretærposten går på omgang hos den der holder bestyrelsesmødet. Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 1999/2000
    Ordinær generalforsamling: d. 08-09-1999   
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Per Rasmussen
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Bestyrelsesmedlem:  Ole Harpøth
    Revisor:  Per Larsen
    Revisorsuppleant:  
    Nye medlemmer betaler 150 kr. første år. Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen og regnskab fra 1998-1999.

Sæson: 1998/1999
    Ordinær generalforsamling: d. 09-09-1998   
       - Regnskab
    Kontingent:  100
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Per Rasmussen
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Bestyrelsesmedlem:  Ole Harpøth
    Revisorsuppleant:  
    Nye medlemmer betaler 150 kr. første år. Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 1997/1998
    Ordinær generalforsamling: d. 16-09-1997   
       - Regnskab
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Per Rasmussen
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Bestyrelsesmedlem:  Ole Harpøth
    Suppleant:  Jens Erik Andreasen
    Suppleant:  Gert Kjøller
    Revisor:  Keld Bonde Jensen
    Revisorsuppleant:  
    Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 1996/1997
    Ordinær generalforsamling: d. 26-09-1996   
       - Regnskab
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Per Rasmussen
    Sekretær:  Finn Bronée
    Bestyrelsesmedlem:  Ole Harpøth
    Suppleant:  Gert Kjøller
    Suppleant:  Jens Erik Andreasen
    Revisor:  Keld Bonde Jensen
    Revisorsuppleant:  Per Larsen
    Som det ses, mangler vi et referat fra generalforsamlingen.

Sæson: 1995/1996
    Ordinær generalforsamling: d. 26-09-1995   
       - Referat
       - Regnskab
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Michael Mortensen
    Sekretær:  Per Rasmussen
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Suppleant:  Ole Harpøth
    Suppleant:  Carsten Skovbro
    Revisor:  Keld Bonde Jensen
    Revisorsuppleant:  Per Larsen
    

Sæson: 1994/1995
    Ordinær generalforsamling: d. 20-09-1994   
       - Referat
    Kontingent:  150
    Formand:  Michael Støvelbæk
    Næstformand:  Laila Thostrup
    Kasserer:  Michael Mortensen
    Sekretær:  Per Rasmussen
    Bestyrelsesmedlem:  Finn Bronée
    Suppleant:  Ole Harpøth
    Suppleant:  Carsten Skovbro
    Revisor:  Keld Bonde Jensen
    Revisorsuppleant:  Per Larsen